Welkom bij Roslar Boekhoudkantoor

Vennootschap, eenmanszaak of vrij beroep: ondernemen blijft een boeiende uitdaging … Succesvol en efficiënt ondernemen vraagt om professioneel advies op maat van uw activiteiten als ondernemer of bedrijfsleider.

Van uw boekhouder-fiscalist verwacht u méér dan enkel bijstand bij het vervullen van uw boekhoudkundige en fiscale verplichtingen. Roslar Boekhoudkantoor te Roeselare biedt een kwalitatieve oplossing als fiscaal partner tijdens uw ondernemerschap.

Naast strategisch inzicht in uw zelfstandige activiteit of onderneming, staan wij in voor een correcte opvolging op vlak van boekhouding en fiscaliteit. Kwaliteit en vertrouwen staan hierbij centraal.

Binnen ons kantoor begeleiden wij klanten steeds persoonlijk met deskundig en efficiënt fiscaal advies. Hierbij behandelen wij de boekhoudkundige en fiscale verwerking van dossiers met nadruk op fiscale optimalisatie en digitalisering. Naast die sterke focus, verzorgen wij uitgebreid startersadvies bij opstart of overname van een zelfstandige activiteit. Zowel kleine ondernemingen (eenmanszaken, vrije beroepen en kleine vennootschappen) als middelgrote ondernemingen maken deel uit van ons klantenbestand.

Onze langetermijnvisie op fiscaal vlak is uw sterkte.

Nieuws


Corona update - Tijdelijk corona-ouderschapsverlof voor zelfstandigen

De Federale regering heeft beslist om een tijdelijke ouderschapsuitkering in te voeren voor zelfstandigen met kinderen. Zelfstandigen die als gevolg van de coronamaatregelen hun activiteit in mei en/of in juni verminderen om voor hun kinderen te zorgen, komen in aanmerking voor de uitkering. De ouderschapsuitkering is bedoeld ter ondersteuning van zelfstandigen die in de maanden mei en/of juni door de coronamaatregelen hun zelfstandige activiteit hebben verminderd om voor hun kind(eren) te zorgen.

lees meer

Corona update - Uitbreiding van overbruggingsrecht voor maand juni 2020

Ten gevolge van aanhoudende corona-veiligheidsmaatregelen voor een aantal sectoren, werd inmiddels beslist dat het overbruggingsrecht eveneens verlengd wordt tot juni 2020.  Gezien de verlenging echter niet automatisch zal gebeuren, moet de zelfstandige of bedrijfsleider een nieuwe aanvraag indienen.   De voorwaarden voor het overbruggingsrecht voor de maand juni veranderen niet:

lees meer

Corona update - Vlaams ondersteuningskader voor handelshuur

Het akkoord dat de Vlaamse regering sloot rond de handelshuur, heeft tot doel zowel huurder als verhuurder door deze moeilijke coronaperiode te helpen. Er werden door zowel de Vlaamse regering als de federale regering een aantal bijkomende steunmaatregelen op fiscaal vlak aangekondigd zoals de uitbreiding van de win-winlening, carry-back en aanleg van een wederopbouwreserve.

lees meer

Corona update - Tijdelijke versoepeling inschrijvingsplicht van economische activiteiten in KBO

Naar aanleiding van de recente coronacrisis wordt een tijdelijke versoepeling ingevoerd van de richtlijnen met betrekking tot de inschrijvingsplicht van economische activiteiten in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). Ondernemingen die hun activiteiten op een andere manier organiseren omwille van de sluitingsverplichting, moeten deze niet door een ondernemingsloket in de KBO laten registreren. Momenteel ligt dit voorstel nog voor bij de Raad van State.

lees meer

Corona update - Compensatiepremie bij groot omzetverlies (VLAIO)

Veel zelfstandigen en ondernemingen kunnen niet rekenen op een corona-hinderpremie als tussenkomst bij financiële verliezen ten gevolge van de vele opgelegde maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. Naast de hinderpremie voor ondernemingen die sectorgebonden verplicht moeten sluiten, heeft de Vlaamse regering nu ook een eenmalige compensatiepremie goedgekeurd voor alle zelfstandigen en ondernemingen die niet verplicht moeten sluiten, maar die door alle beperkende maatregelen een groot omzetverlies lijden.

lees meer

Corona update - Hinderpremie bij gedwongen sluiting (VLAIO)

Ondernemingen die omwille van de coronamaatregelen hun zaak gedwongen moeten sluiten hebben recht op een hinderpremie. Deze eenmalige premie wordt toegekend per vestigingseenheid en voor zover in elke bijkomende vestiging minstens één voltijds personeelslid tewerkgesteld is. De Vlaamse hinderpremie ten bedrage van 4 000 eur is van toepassing onder voorwaarden voor ondernemingen met gedwongen sluitingen van fysieke locaties (excl. afhaal). Brussel en Wallonië hanteren (voorlopig) andere regels. Gezien door extra federale maatregelen de sluitingsperiode na 5 april 2020 werd verlengd, zal de onderneming voor elke bijkomende sluitingsdag van haar vestiging(en) een bijkomende premie ontvangen van 160 eur per sluitingsdag die samenvalt met een normale sluitingsdag. Wanneer kan ik de corona hinderpremie aanvragen? Met ingang van vrijdag 27 maart 2020 kan elke onderneming die voorkomt in de lijst van gedwongen sluitingen - zie lijst in bijlage (update 30.03.2020) - deze aanvraag online indienen tegen uiterlijk 19 mei 2020 bij Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO). Hoe kan ik de hinderpremie online aanvragen?   Elke aanvrager dient zich online te identificeren via een elektronische identiteitskaart (e-ID) of via een andere aanmeldsleutel (itsme - token - app - sms). Na aanmelding kan de aanvraagprocedure gestart worden op basis van volgende inlichtingen:   e-ID én e-ID pincode via elektronische kaartlezer (of een andere digitale sleutel) Belgisch zichtrekeningnummer van de onderneming waarop de premie kan betaald worden (in IBAN-formaat) overzicht van alle gewone openingsdagen, zoals van toepassing voor de coronavirusmaatregelen rechtsvorm (bijvoorbeeld: eenmanszaak, BV, NV, ….) enkel voor eenmanszaken en zelfstandigen: statuut: hoofdberoep of bijberoep in geval van bijberoep:  minimumbijdrage volgens hoofdberoep het website adres van de onderneming in http:// of https:// -formaat (indien van toepassing) Technische problemen tijdens de online aanvraag? Contacteer het gratis nummer 1700 voor alle technische bijstand tijdens de aanvraagprocedure. Binnen Roslar Boekhoudkantoor staat uw dossierbeheerder ter beschikking om u te begeleiden en door te verwijzen, teneinde de economische gevolgen van deze gezondheidscrisis tot een minimum te beperken.

lees meer

Corona update - Overbruggingsrecht voor zelfstandigen in hoofdberoep

Zelfstandigen of bedrijfsleiders die hun activiteit moeten onderbreken ingevolge het coronavirus, zonder dat ze zelf effectief ziek zijn, kunnen beroep doen op het overbruggingsrecht. Wie komt in aanmerking? Bedrijfsleiders, zelfstandigen en meewerkende echtgenoten (aangesloten in het maxi-statuut) - allen met zelfstandige activiteit in hoofdberoep en met hun hoofdverblijfplaats in België - komen in aanmerking voor de uitkering overbruggingsrecht. De opstartdatum van de ondernemer in hoofdberoep speelt hierbij geen rol. De uitkering overbruggingsrecht wordt als een vervangingsinkomen beschouwd en kan dus niet worden gecombineerd met een andere uitkering. De zelfstandige mag trouwens ook niet als werknemer aan de slag tijdens zijn onderbreking. Het overbruggingsrecht kan echter wel gecombineerd worden met de hinderpremie.Elke bedrijfsleider of zelfstandige in hoofdberoep die aan bovenvermelde voorwaarden voldoet, heeft recht op een uitkering overbruggingsrecht indien:actief in horeca (ook wanneer deze horecazaak niet volledig gesloten is en wel nog afhaalmaaltijden aanbiedt, bij mensen thuis levert of het hotel open blijft)actief in een andere sector met een verplichte volledige of gedeeltelijke sluitingdoor het coronavirus de zelfstandige activiteiten minstens zeven dagen onderbroken worden (vb. annuleringen van opdrachten door klanten, uit voorzorg, geen aanleveringen door leveranciers, ...)Hoeveel bedraagt het uitkeringsbedrag?De zelfstandige die actief is in de horeca of een andere sector met een verplichte volledige of gedeeltelijke sluiting, heeft voor de maanden maart én april telkens recht op een uitkering van 1.291,69 euro (of 1.614,10 euro met gezinslast).De zelfstandige die (uit voorzorg of door annuleringen van afspraken door klanten) uit eigen initiatief voor minstens 7 opeenvolgende dagen de activiteiten onderbreekt, krijgt een uitkering van 1.291,69 euro (of 1.614,10 euro met gezinslast) voor ofwel maart, ofwel april, afhankelijk van in welke maand deze sluit. Indien deze beide maanden de activiteiten onderbreekt, zal deze voor zowel maart als april een uitkering overbruggingsrecht verkrijgen.Hoe moet het overbruggingsrecht worden aangevraagd?Het overbruggingsrecht moet door de zelfstandige zelf worden aangevraagd bij het sociaal verzekeringsfonds via een vereenvoudigd aanvraagformulier

lees meer

Corona update - Overbruggingsrecht voor zelfstandigen in bijberoep

De Federale regering heeft beslist om het overbruggingsrecht in kader van het coronavirus ook toe te kennen aan zelfstandigen in bijberoep, student-zelfstandigen en gepensioneerden met een beperkt inkomen uit zelfstandige activiteit. Wie komt in aanmerking?  Zelfstandigen in bijberoep en student-zelfstandigen met wettelijk verschuldigde sociale bijdragen op een referte-inkomen tussen 6.996,89 eur en 13.993,77 eur (= geïndexeerd inkomen) Zelfstandigen volgens artikel 37 (gelijkgesteld met een bijberoep) met wettelijk verschuldigde sociale bijdragen op een referte-inkomen tussen 6.996,89 eur en 7.330,52 eur (= geïndexeerd inkomen) Gepensioneerden met zelfstandige activiteit in bijberoep met wettelijk verschuldigde sociale bijdragen op een referte-inkomen hoger dan 6.996,89 eur (= geïndexeerd inkomen) Vervolgens dient de zelfstandige in bijberoep ook te voldoen aan de volgende voorwaarden: De zelfstandige activiteit behoort tot de lijst met ​​​​​verplichte sluitingen of de zelfstandige in bijberoep heeft vrijwillig beslist om minstens 7 achtereenvolgende dagen te sluiten in maart en/of april 2020 Indien de zelfstandige in bijberoep uitkeringsgerechtigd is (pensioen, werkloosheidsuitkering, arbeidsongeschiktheidsuitkering, ...), dan mogen de uitkering en het overbruggingsrecht samen niet hoger zijn dan 1 614,10 eur per maand  Zelfstandigen in bijberoep met startdatum vanaf 1 januari 2018 (of later) komen niet in aanmerking Hoeveel bedraagt het uitkeringsbedrag? Zelfstandigen in bijberoep hebben voor de maanden maart en/of april recht op een uitkering overbruggingsrecht ten belope van maximaal 645,85 eur (of 807,05 eur met gezinslast)   Opmerking: bovenvermelde uitkering betreft het maximale bedrag waarop de zelfstandige in bijberoep aanspraak kan maken. Indien reeds een vervangingsinkomen zou genoten worden, kan de uitkering overbruggingsrecht mogelijks verminderd worden.  Hoe moet het overbruggingsrecht worden aangevraagd? Het overbruggingsrecht moet door de zelfstandige zelf worden aangevraagd bij het sociaal verzekeringsfonds via een vereenvoudigd aanvraagformulier. De coronamaatregelen zijn voorlopig verlengd tot en met 19 april 2020, waardoor elke voorafgaande aanvraag van het overbruggingsrecht automatisch verlengd zal worden tot en met deze datum. Binnen Roslar Boekhoudkantoor staat uw dossierbeheerder ter beschikking om u te begeleiden en door te verwijzen, teneinde de economische gevolgen van deze gezondheidscrisis tot een minimum te beperken.

lees meer

Corona update - Steunmaatregelen voor ondernemingen en zelfstandigen ten gevolge van de coronacrisis

De coronacrisis is inmiddels uitgeroepen tot een pandemie en kan ook in ons land zelfstandigen en ondernemingen in moeilijkheden brengen. De overheid heeft inmiddels een aantal steunmaatregelen uitgewerkt en hulpprocedures versoepeld die u als bedrijfsleider, zelfstandige of meewerkende partner kunnen helpen. Wordt u als zelfstandige of bedrijfsleider zelf ziek?  In dit geval kan u vanaf de eerste dag ziekte een uitkering van het ziekenfonds genieten, op voorwaarde dat uw ziekteverlof minstens 8 dagen omvat. Omzetdaling of tijdelijke stopzetting van uw zelfstandige activiteiten? Bij deze omstandigheden zijn eveneens een aantal maatregelen van toepassing waarop u als zelfstandige of bedrijfsleider onder meer beroep kunt doen: •    Betalingsuitstel voor de voorlopige sociale bijdragen van de eerste twee kwartalen van 2020. Dit uitstel vraagt u per e-mail via uw betrokken sociaal verzekeringsfonds en kan enkel voor kwartalen die nog niet betaald zijn. •    Vermindering voorlopige sociale bijdragen: wanneer de werkelijke inkomsten binnen uw zelfstandige activiteiten duidelijk lager zullen liggen dan de berekeningsbasis (referte-inkomen) voor inkomstenjaar 2020. •    Aanvraag tot vrijstelling van sociale bijdragen •    Overbruggingsrecht: hiervoor kan u als zelfstandige of bedrijfsleider in aanmerking komen in geval van onderbreking van uw zelfstandige activiteiten als drager van het coronavirus in quarantaine en/of indien er te veel werknemers of leveranciers afwezig zijn waardoor uw zelfstandige activiteiten onderbroken dienen te worden.  Binnen Roslar Boekhoudkantoor staat uw dossierbeheerder ter beschikking om u te begeleiden en door te verwijzen, teneinde de economische gevolgen van deze gezondheidscrisis tot een minimum te beperken.

lees meer

Verhogingen sociale bijdragen niet langer fiscaal aftrekbaar

Met ingang van 1 januari 2020 zijn wettelijke verhogingen van sociale bijdragen (zelfstandigen en bedrijfsleiders) niet langer fiscaal aftrekbaar als beroepskost.  De betaalde sociale bijdragen zelf blijven hierbij uiteraard wel fiscaal aftrekbaar.

lees meer

Voorafbetalingen directe belastingen aanslagjaar 2020

Zowel vennootschappen als particulieren dienen hun voorafbetalingen directe belastingen met ingang van het aanslagjaar 2020 voortaan op een nieuw zichtrekeningnummer te betalen met vermelding van een gestructureerde mededeling

lees meer

Wijzigingen in overeenstemming met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) met ingang van 1 januari 2020

Volgens het nieuw Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) dienen bestaande vennootschappen met oprichtingsdatum vóór 1 mei 2019, rekening te houden met een aantal concrete wijzigingen die op de vennootschap of vereniging van toepassing worden met ingang van 1 januari 2020.  Indien binnen de vennootschap eerder geopteerd werd om de statuten via ‘opt-in’ regeling in overeenstemming te brengen met het nieuw WVV, dan beheert de vennootschap inmiddels deze nieuwe spelregels.

lees meer

Afronding van (cash)betalingen

Vanaf 1 december 2019 dient elke betaling in cash (biljetten en munten) afgerond worden naar de dichtstbijzijnde 0 of 5 cent. Via deze maatregel van alle cashbetalingen wil de Belgische overheid het aantal munten van 1 en 2 cent in omloop, sneller doen afnemen. Deze wijziging geniet alvast voorkeur van de meeste ondernemingen en consumenten.

lees meer

Partnership 11.trail Roeselare 2020

Voor het 5e jaar op rij bevestigt Roslar Boekhoudkantoor het partnership om dit uniek loopevenementdwars door het centrum van Roeselare ten voordele van 11.11.11 te steunen op zondag 25 oktober 2020.   Ook team Roslar Boekhoudkantoor zal opnieuw vastberaden aan de start komen van de urban trail om dit goede doel extra in de verf te zetten.

lees meer


Disclaimer
Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te verbeteren. Door verder te surfen, stemt u in met ons cookie-beleid.   Meer info OK