Welkom bij Roslar Boekhoudkantoor

Vennootschap, eenmanszaak of vrij beroep: ondernemen blijft een boeiende uitdaging … Succesvol en efficiënt ondernemen vraagt om professioneel advies op maat van uw activiteiten als ondernemer of bedrijfsleider.

Van uw fiscaal accountant verwacht u méér dan enkel bijstand bij het vervullen van uw boekhoudkundige en fiscale verplichtingen. Roslar Boekhoudkantoor te Roeselare biedt een kwalitatieve oplossing als fiscaal partner tijdens uw ondernemerschap.

Naast strategisch inzicht in uw zelfstandige activiteit of onderneming, staan wij in voor een correcte opvolging op vlak van boekhouding en fiscaliteit. Kwaliteit en vertrouwen staan hierbij centraal.

Binnen ons kantoor begeleiden wij klanten steeds persoonlijk met deskundig en efficiënt fiscaal advies. Hierbij behandelen wij de boekhoudkundige en fiscale verwerking van dossiers met nadruk op fiscale optimalisatie en digitalisering. Naast die sterke focus, verzorgen wij uitgebreid startersadvies bij opstart of overname van een zelfstandige activiteit. Zowel kleine ondernemingen (eenmanszaken, vrije beroepen en kleine vennootschappen) als middelgrote ondernemingen maken deel uit van ons klantenbestand.

Onze langetermijnvisie op fiscaal vlak is uw sterkte.

Nieuws


Corona update – Verplichte online registratie telewerk door werkgevers

In kader van verscherpte coronapreventie heeft de federale regering tijdens het overlegcomité van november ‘21 beslist dat telewerk terug verplicht is voor iedereen die kan telewerken. Vanaf 20 november gaat het over 4 dagen verplicht telewerk per week met 1 terugkomdag. Daarna komt er een tweede terugkomdag bij vanaf 13 december. Deze maatregelen zijn al minstens van kracht tot 28 januari 2022.

lees meer

Corona update - Aanvraag crisis-overbruggingsrecht voor zelfstandigen vanaf oktober 2021

De voorbije maanden schroefde de overheid de beperkingen in kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus stelselmatig terug.  Ook de steunmaatregelen voor zelfstandigen werden parallel afgebouwd.  Vanaf oktober 2021 kan de aanvraag via het sociaal verzekeringsfonds behandeld worden onder specifieke voorwaarden.

lees meer

Afschaffing BTW decembervoorschot vanaf 2021

BTW plichtige ondernemers - eenmanszaken en vennootschappen met verplichting tot maand- of kwartaalaangifte inzake BTW - zijn er jaarlijks toe gehouden om een zgn. decembervoorschot te betalen.  Als steunmaatregel in kader van de coronacrisis werd echter vorig jaar beslist om een tijdelijke vrijstelling tot betaling van het decembervoorschot in te voeren. Inmiddels werd een wetsontwerp goedgekeurd om dat decembervoorschot definitief te schrappen.

lees meer

Tijdelijke uitkering bij rouwverlof voor zelfstandigen

De ministerraad keurde op voorstel van minister van Zelfstandigen David Clarinval een ontwerp van koninklijk besluit goed omtrent  de toekenning van een uitkering ten voordele van de zelfstandige die zijn beroepsactiviteit tijdelijk onderbreekt naar aanleiding van een overlijden van een familielid. Het ontwerp van koninklijk besluit voert de modaliteiten van het nieuwe stelsel van tien dagen rouwverlof voor de zelfstandigen uit en verduidelijkt deze

lees meer

Forfaitaire belastingregeling voor kleinhandelaars verdwijnt vanaf 2028

Vanaf 2028 komt er een einde aan de forfaitaire belastingregeling voor kleinhandelaars. Er komt weliswaar een overgangsregeling, waarbij startende handelszaken nog kunnen instappen in het forfaitair systeem tot 1 januari 2022. Vandaag maken nog altijd enkele duizenden kleinhandelaars gebruik van de zogenaamde forfaitaire belastingregeling. Voor de handelszaken die van deze regeling gebruikmaken, worden de directe belastingen en BTW niet op basis van de werkelijke inkomsten van de verkopen berekend, maar op basis van een forfait per sector.

lees meer

Belangrijke wijzigingen voor (para)medische BTW-vrijstelling vanaf 2022

Vanaf 1 januari 2022 komen een aantal belangrijke wijzigingen aan voor de BTW-regeling voor (para)medische beroepen, waarbij de BTW-vrijstelling binnen de medische zorg enkel nog zal gelden voor behandelingen met een therapeutisch doel. Daarnaast wordt het aantal (para)medische beroepen die van de BTW-vrijstelling kan genieten, uitgebreid.

lees meer

Wijziging fiscale aftrek bedrijfswagens vanaf juli 2023

De federale regering heeft in een regeerakkoord vastgelegd dat alle nieuwe bedrijfswagens in 2026 milieuvriendelijk moeten zijn. Over het principe waren de regeringspartijen het al eerder eens: vanaf dat jaar zullen nieuwe bedrijfswagens elektrisch moeten zijn om fiscaal aftrekbaar te zijn en worden de bedrijfswagens gebruikt als hefboom om het Belgische wagenpark sneller elektrisch te maken.  In afwachting van definitieve wetteksten werden alvast onderstaande richtlijnen gebundeld op fiscaal vlak.

lees meer

Partnership 11.trail Roeselare 2021

Voor de 5e editie op rij bevestigt Roslar Boekhoudkantoor het partnership om dit uniek loopevenement dwars door het centrum van Roeselare ten voordele van 11.11.11 te steunen op zondag 24 oktober 2021. De 11.11.11 comités van Roeselare en Hooglede beslisten vorig jaar om de 11.trail 2020 niet te laten doorgaan, gezien de Covid-omstandigheden en verwachtingen niet toelieten om de 11.trail in oktober '20 te organiseren. Samen met de organisatoren kijken we dit jaar opnieuw uit om van deze 5e editie een groot loop- en wandelfeest te maken!

lees meer

Steunmaatregelen in kader van watersnood juli ’21

Veel zelfstandigen en/of werkgevers ondervinden schade van de rampzalige regenval met overstroming tot gevolg tijdens de maand juli. Bepaalde zelfstandigen zien hun zaak overstromen, werknemers kunnen niet naar het werk door onberijdbare wegen, bedrijven kunnen niet openen door wateroverlast. De federale overheid voorziet alvast in een aantal steunmaatregelen voor zelfstandigen en werkgevers

lees meer

Corona update - Aanvraag Vlaams beschermingsmechanisme met ingang van 9 juni 2021 (VLAIO)

Deze steunmaatregel is bestemd voor ondernemingen die verplicht gesloten zijn of een omzetdaling van minstens 60% kunnen aantonen over een maandperiode. Aangezien het een vervolg is op het initieel Vlaams Beschermingsmechanisme, kunnen deze premies gecombineerd worden.

lees meer

Corona update – Verlenging steunmaatregelen voor zelfstandigen tot september 2021

De federale regering heeft recent beslist om de corona-steunmaatregelen te verlengen tot september 2021, met daarnaast aandacht voor bijkomende steun. Steunmaatregelen voor zelfstandige ondernemers Extra steunmaatregelen: • Voor horeca: vrijstelling van de FAVV-bijdrage voor 2021 • Extra uitstel van betaling van de vennootschapsbijdrage Volgende steunmaatregelen worden onder meer verlengd: • Het dubbel crisis-overbruggingsrecht voor de verplicht gesloten sectoren en voor wie daarvan afhankelijk is • Het enkel crisis-overbruggingsrecht voor wie wel nog kan werken maar wordt geconfronteerd met een omzetdaling van minstens 40%, en voor wie in quarantaine moet of niet kan werken omdat een kind niet naar school kan • De tijdelijke versoepelingen van het klassieke overbruggingsrecht. • …

lees meer

Corona update - Aanvraag Globalisatiemechanisme (VLAIO)

Op 29 januari 2021 keurde de Vlaamse Regering het corona globalisatiemechanisme principieel goed. Dit steunmechanisme biedt financiële ondersteuning aan ondernemingen die in de periode van 1 april 2020 tot en met 31 december 2020 een omzetdaling van minstens 60% én een boekhoudkundig verlies hebben geleden ingevolge de coronavirusmaatregelen.

lees meer

Voorafbetalingen directe belastingen aanslagjaar 2021

Zowel vennootschappen als particulieren dienen hun voorafbetalingen directe belastingen met betrekking tot het aanslagjaar 2021 op een uniform zichtrekeningnummer te betalen met vermelding van een gestructureerde mededeling

lees meer

Tijdelijke uitbreiding BTW tarief 6% voor sloop & heropbouw vanaf 2021

Slopen en heropbouwen kan op vandaag alleen in 32 stedelijke gebieden tegen een verlaagd btw-tarief van 6 procent. In alle andere woongebieden moet 21 procent btw betaald worden op de afbraak, sloop en heropbouw.  De programmawet inzake sloop en heropbouw voorziet een tijdelijke verlaging van het btw-tarief vanaf 1 januari 2021 onder voorwaarden. Doel van de maatregel Deze maatregel moet aan de bouwsector en de belastingplichtigen een belangrijke fiscale stimulans geven door de toekenning van een verlaagd btw-tarief van 6 % voor afbraak en heropbouw van woningen. Door de coronacrisis lopen de orderboekjes van aannemers leeg en blijven nieuwe opdrachten uit. Die crisis heeft dan ook een grote economische impact op burgers en gezinnen. De nieuwe maatregel maakt het voor hen gemakkelijker om tegen lagere kosten nieuwe woningen te bouwen en te verwerven. Bovendien is er de positieve ecologische impact, waardoor een deel van het woonpatrimonium versneld vernieuwd zal worden.

lees meer

Update - Doelgroepvermindering bij eerste aanwerving van werknemer(s) verlengd tot eind 2021

Via de federale doelgroepvermindering kunnen nieuwe werkgevers bij de aanwerving van een eerste werknemer, waarvan de tewerkstellingsperiode moet aanvangen op een datum tussen 1 januari 2016 en 31 december 2020, een vrijstelling van de RSZ-basiswerkgeversbijdragen genieten zonder beperking in tijd. Deze gunstmaatregel is actueel van toepassing voor werkgevers uit de privé-sector, inclusief de vzw's en feitelijke verenigingen. Voor de eerste aanwerving moet het gaan om een werkgever die ofwel nooit, ofwel ten minste vier opeenvolgende kwartalen voorafgaand aan het kwartaal van indienstneming van een eerste werknemer, niet onderworpen is geweest aan de RSZ-wetgeving.  Indien de werkgever behoort tot een ruimere technische bedrijfseenheid (TBE) zijn bijkomende voorwaarden van toepassing.

lees meer

Roslar Boekhoudkantoor genomineerd met FIT-label door Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen

Roslar Boekhoudkantoor werd recent genomineerd door Flanders Investment & Trade (FIT) met het FIT-label Als fiscaal partner bij het begeleiden van projecten met het oog op het aantrekken van investeringen vanuit en naar Vlaanderen werd Roslar Boekhoudkantoor recent genomineerd door Flanders Investment & Trade (FIT), het Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen. Via de erkenning met het FIT-label engageert Roslar Boekhoudkantoor zich in een verdere samenwerking op vlak van fiscaal advies en ondersteuning aan Vlaamse ondernemers en bedrijven die wensen te exporteren en/of internationaliseren, alsook aan investeerders van buiten Vlaanderen bij het opzetten van een bedrijf in het Vlaamse Gewest.

lees meer


Disclaimer
Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te verbeteren. Door verder te surfen, stemt u in met ons cookie-beleid.   Meer info OK