Welkom bij Roslar Boekhoudkantoor

Vennootschap, eenmanszaak of vrij beroep: ondernemen blijft een boeiende uitdaging … Succesvol en efficiënt ondernemen vraagt om professioneel advies op maat van uw activiteiten als ondernemer of bedrijfsleider.

Van uw fiscaal accountant verwacht u méér dan enkel bijstand bij het vervullen van uw boekhoudkundige en fiscale verplichtingen. Roslar Boekhoudkantoor te Roeselare biedt een kwalitatieve oplossing als fiscaal partner tijdens uw ondernemerschap.

Naast strategisch inzicht in uw zelfstandige activiteit of onderneming, staan wij in voor een correcte opvolging op vlak van boekhouding en fiscaliteit. Kwaliteit en vertrouwen staan hierbij centraal.

Binnen ons kantoor begeleiden wij klanten steeds persoonlijk met deskundig en efficiënt fiscaal advies. Hierbij behandelen wij de boekhoudkundige en fiscale verwerking van dossiers met nadruk op fiscale optimalisatie en digitalisering. Naast die sterke focus, verzorgen wij uitgebreid startersadvies bij opstart of overname van een zelfstandige activiteit. Zowel kleine ondernemingen (eenmanszaken, vrije beroepen en kleine vennootschappen) als middelgrote ondernemingen maken deel uit van ons klantenbestand.

Onze langetermijnvisie op fiscaal vlak is uw sterkte.

Nieuws


Verplichte registratie helpers en werkende vennoten in bouw- & schoonmaaksector vanaf 1 juli 2024

Op 1 juli 2024 treedt een nieuwe maatregel in werking: vennootschappen die actief zijn in de bouw- of de schoonmaaksector zullen verplicht zijn om de gegevens van hun werkende vennoten te registreren in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). Zelfstandigen met een eenmanszaak die actief zijn in de bouw- of de schoonmaaksector zullen de gegevens van hun eventuele helpers verplicht moeten registreren in de KBO.  

lees meer

Roslar Boekhoudkantoor lanceert MyRoslar by Billit (Peppol)

Met ingang van 1 januari 2026 zal elke ondernemer de stap naar digitaal factureren (e-invoicing via Peppol) moeten zetten. Vanaf juni '24 lanceert Roslar Boekhoudkantoor haar 100% future proof softwareplatform, waarbij elke bedrijfsleider zonder deadlinestress digitaal leert factureren en verwerken in bijstand door het kantoorteam binnen Roslar Boekhoudkantoor. Bovendien geniet u na activering onmiddellijk over alle voordelen dat ons platform te bieden heeft. Aansluitend kan u als ondernemer deelnemen aan infosessies met workshops om deze app verder te ontdekken!

lees meer

Roslar Boekhoudkantoor recruteert in kader van nieuw hoofdkantoor te Roeselare! 

Roslar Boekhoudkantoor recruteert in kader van nieuw hoofdkantoor te Roeselare! Join our office team in 2024-2025! Lijkt een all-round vacature Accounting Assistant – Data Input Administrator (v/m/x) jou op het lijf geschreven of ken je een administratieve duizendpoot met digitale skills in regio Roeselare met interesse in deze boeiende uitdaging binnen ons dynamisch kantoorteam? Check vandaag onze vacature online en upload jouw CV via vacature@roslar.be ! #teamroslarboekhoudkantoor

lees meer

Roslar Boekhoudkantoor bedrijft sport en behaalt het vernieuwd label Sportbedrijf 2024-2025 via Sport Vlaanderen!

Roslar Boekhoudkantoor bedrijft sport en bevestigt opnieuw door het behalen het vernieuwd label Sportbedrijf 2024-2025 via Sport Vlaanderen, nadat eerder ook het label Sportbedrijf 2022-2023 werd behaald. Als accountants binnen Roslar Boekhoudkantoor investeren we in de fysieke en mentale fitheid binnen het kantoorteam. Via sportieve acties bieden we onze kantoorleden die inzetten op sporten en bewegen de erkenning die ze verdienen. Met het label Sportbedrijf Sport Vlaanderen willen we uiteraard ook onze klanten-ondernemers en hun medewerkers inspireren tot sporten en bewegen. Het label toont aan dat Roslar Boekhoudkantoor een engagement aangaat met het kantoorteam waarbij de focus ligt op gezondheid, sporten en bewegen. #teamRoslarBoekhoudkantoor #sportersbelevenmeer

lees meer

Roslar Boekhoudkantoor lanceert nieuw hoofdkantoor in Roeselare vanaf 2025

Roslar Boekhoudkantoor kondigt de lancering van een nieuwe hoofdvestiging in Roeselare aan, dat zal voldoen aan alle duurzame en ecologische normen. Deze nieuwe hoofdvestiging markeert een belangrijke mijlpaal in de uitbreiding van het accountantskantoor onder leiding van Ruben Wostyn en Silvie Dhondt, bestuurders binnen Roslar Boekhoudkantoor. Het nieuw hoofdkantoor zal meteen de derde vestiging worden binnen hun accountantsgroep.

lees meer

Belastingvermeerdering van 6,75% naar 9% bij onvoldoende voorafbetalingen vanaf aanslagjaar 2025

Als uw vennootschap of eenmanszaak (te) weinig voorafbetalingen maakt, dan zal in principe een hogere belastingvermeerdering van toepassing worden. Tot aanslagjaar 2024 bedroeg deze vermeerdering 6,75% of 4,5%, doch zal deze vanaf aanslagjaar 2025 verhoogd worden naar 9%. Een optimale voorafbetalingsstrategie op basis van tussentijdse balansrapportering blijft hierbij een noodzaak.

lees meer

Voorafbetalingen directe belastingen aanslagjaar 2025

Zowel vennootschappen als eenmanszaken-zelfstandigen dienen voorafbetalingen directe belastingen met betrekking tot het aanslagjaar 2025 via een uniform zichtrekeningnummer te betalen met vermelding van een gestructureerde mededeling

lees meer

E-facturatiesoftware & -advies voortaan 120% fiscaal aftrekbaar

De Belgische Kamer heeft de wetswijziging aangenomen die bedrijven een fiscaal voordeel geeft wanneer ze overstappen op e-facturatie. Kosten voor facturatiesoftware of fiscaal advies inzake e-facturatie worden op deze wijze 120% fiscaal aftrekbaar.

lees meer

Update - E-invoicing verplicht vanaf 2026: wat betekent dit voor u als ondernemer?

De kogel is door de kerk: vanaf 1 januari 2026 wordt in België e-facturatie (invoicing) verplicht voor alle transacties tussen belastingplichtige ondernemingen (B2B). In deze topic worden de gevolgen van deze beslissing geschetst om u als ondernemer voor te bereiden op deze omschakeling.

lees meer

Update - BTW-wetgeving afbraak en heropbouw privéwoningen aan 6% BTW vanaf 2024

De federale regering heeft bij het laatste begrotingsakkoord de regels voor afbraak en heropbouw van privéwoningen aan 6% btw vanaf 1 januari 2024 grondig hervormd. Wat houden de nieuwe regels precies in en wat is het verschil met de huidige regeling?

lees meer

Roslar Boekhoudkantoor – Silvie Dhondt behaalt brons in Fiscalist Challenge 2023 FOD Financiën - SPF Finances

FOD Financiën - SPF Finances organiseerde in 2023 een 2e editie van de Fiscalist Challenge voor Accountant Professionals, een uitdaging die in het teken staat van fiscaliteit waarin experten zich meten in hun vakgebied.

lees meer

Partnership #SamenImpact : Roslar Boekhoudkantoor investeert mee in de toekomst van accountancy

Binnen Roslar Boekhoudkantoor werd in december ‘23 het partnership onderschreven in een campagne om er samen voor zorgen dat studenten ondernemerschap en boekhouden nog meer omarmen! Het doel van de campagne is om €500.000 te verzamelen om onderwijsprogramma’s te kunnen ontwikkelen en implementeren die middelbare scholieren inspireren om te kiezen voor studies in accountancy en ondernemerschap. #SamenImpact"

lees meer

Partnership 11.trail Roeselare 2023

Voor de 7e editie op rij bevestigt Roslar Boekhoudkantoor het partnership om dit uniek loopevenement dwars door het centrum van Roeselare ten voordele van 11.11.11 te steunen op zondag 22 oktober 2023. Samen met de organisatoren van de 11.11.11 comités Roeselare en Hooglede kijken we uit naar deze 6e editie van dit groot loop- en wandelfeest! Ook team Roslar Boekhoudkantoor zal vastberaden aan de start komen van deze urban trail om dit goede doel extra in de verf te zetten. #Sportersbelevenmeer

lees meer

Doktersvennootschappen: voortaan ook voor externe vennoten (niet-artsen)

Artsen oefenen hun beroepsactiviteiten vaak uit via een (dokters)vennootschap, waarbij ook bepaalde deontologische regels nageleefd dienen te worden.  Met ingang van huidig jaar 2023 heeft de Orde der Artsen echter haar visie versoepeld.  Niet-artsen kunnen voortaan ook (volle) eigenaar worden van aandelen in een doktersvennootschap.  Deze beslissing opent alvast perspectieven in het kader van successieplanning of wanneer men extern kapitaal wil aantrekken.

lees meer

Betaalaanmaning aan consumenten-particulieren: nieuwe richtlijnen vanaf 1 september 2023 van toepassing

Betaalt uw klant-consument/particulier een vervallen factuur niet? Dan moet u voortaan eerst een gratis herinnering sturen met enkele specifieke vermeldingen vooraleer u een schadevergoeding en bijkomende interesten kan aanrekenen.

lees meer

Fiscale verplichtingen als influencer of contentcreator

Een influencer of contentcreator met een verdienmodel ontvangt vaak producten en/of financiële vergoedingen in ruil voor publiciteit via sociale media en is aldus economisch actief. Net als elk ander commercieel beroep heb je hierbij dan ook fiscale verplichtingen die je moet naleven, maar verkrijg je ook bepaalde voordelen waarmee je je handelszaak kan doen groeien.

lees meer

Stijging creditinteresten op rekening-courant vanaf 2023

Als bedrijfsleider of aandeelhouder kan u een som geld via rekening-courant ter beschikking stellen van uw vennootschap. Hierdoor vertoont de rekening-courant een creditstand en kan de vennootschap u interesten toekennen met afhouding van 30% roerende voorheffing. Deze interesten noemen we ‘creditinteresten’ en vormen voor de vennootschap een aftrekbare kost.

lees meer

Fiscale verwerking bij wijziging 80% regel (IPT) bedrijfsleiders

De 80%-regel legt het maximaal aanvullend pensioenkapitaal vast ter opbouw, waarvan een vennootschap de pensioenpremies in kader van een groeps- of IPT verzekeringspolis betaalt voor de bedrijfsleider. De berekeningsmethode van de forfaitaire raming van het wettelijk pensioen in deze 80%-regel voor IPT werd recent in de transparantiewet administratief gewijzigd op 22 december 2022. Deze wet omvat de wijziging van verscheidene bepalingen ter versterking van de transparantie in het kader van de tweede pensioenpijler.

lees meer

Statutenwijziging & omvorming WVV vennootschappen tegen uiterlijk 1 januari 2024

Met de wet van 23 maart 2019 werd een gemoderniseerd wetboek van vennootschappen en verenigingen geïntroduceerd (hierna het ‘WVV’). Het WVV bevat minder dwingende rechtsregels en méér bepalingen van aanvullend recht ten opzichte van het (oud) Wetboek van Vennootschappen (het ‘W.Venn’).  De regels rond de benaming van de vennootschap en hun afkorting of de balans- en liquiditeitstest (in BV’s) zijn enkele voorbeelden van bepalingen van dwingendrechtelijke aard.

lees meer

Wijziging BTW regime medecontract (verlegd) vanaf 1 januari 2023

De facturatie van werken in onroerende in de bouw- & tuinbouwsector zorgt ervoor dat de medecontractant (afnemer van de dienst) het werk in onroerende staat telkens de btw moet aangeven en betalen via de BTW-aangifte via verlegging van heffing volgens art. 20 KB nr. 1 van het Wetboek BTW. Het koninklijk besluit (KB) werd recent aangepast met nieuwe richtlijnen met ingang van 1 januari 2023.

lees meer

Afschaffing BTW attest 6% voor bouw- & tuinbouwsector vanaf 1 juli 2022

Herstellingen en/of verbouwingen aan bestaande woningen zijn onder bepaalde voorwaarden onderworpen aan een verlaagd BTW tarief van 6%. Om te kunnen genieten van dit verlaagde tarief dient momenteel de aannemer een attest op te maken waar de afnemer bevestigt dat de voorwaarden voldaan werden. Op dit niet gestandaardiseerd attest dient er vermeld te worden over welk onroerend goed dit gaat, dient er bevestigd te worden dat het huis ouder is dan 10/15 jaar en dient de opdrachtgever te bevestigen dat het onroerend goed hoofdzakelijk gebruikt wordt als privéwoning. 

lees meer

Update - Wijziging fiscale aftrek bedrijfswagens vanaf juli 2023

De federale regering heeft in een regeerakkoord vastgelegd dat alle nieuwe bedrijfswagens vanaf 2026 milieuvriendelijk moeten zijn. Over het principe waren de regeringspartijen het al eerder eens: vanaf dat jaar zullen nieuwe bedrijfswagens elektrisch moeten zijn om fiscaal maximaal aftrekbaar te zijn en worden de bedrijfswagens gebruikt als hefboom om het Belgische wagenpark sneller elektrisch te maken.  Voor bedrijfswagens besteld vanaf 1 januari 2026 is er geen echt verbod op verbrandingsmotoren, oplaadbare hybridevoertuigen of CNG-modellen; ze zullen evenwel geen fiscale voordelen meer genieten.

lees meer

Forfaitaire belastingregeling voor kleinhandelaars verdwijnt vanaf 2028

Vanaf 2028 komt er een einde aan de forfaitaire belastingregeling voor kleinhandelaars. Er komt weliswaar een overgangsregeling, waarbij startende handelszaken nog kunnen instappen in het forfaitair systeem tot 1 januari 2022. Vandaag maken nog altijd enkele duizenden kleinhandelaars gebruik van de zogenaamde forfaitaire belastingregeling. Voor de handelszaken die van deze regeling gebruikmaken, worden de directe belastingen en BTW niet op basis van de werkelijke inkomsten van de verkopen berekend, maar op basis van een forfait per sector.

lees meer

Roslar Boekhoudkantoor genomineerd met FIT-label door Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen

Roslar Boekhoudkantoor werd recent genomineerd door Flanders Investment & Trade (FIT) met het FIT-label Als fiscaal partner bij het begeleiden van projecten met het oog op het aantrekken van investeringen vanuit en naar Vlaanderen werd Roslar Boekhoudkantoor recent genomineerd door Flanders Investment & Trade (FIT), het Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen. Via de erkenning met het FIT-label engageert Roslar Boekhoudkantoor zich in een verdere samenwerking op vlak van fiscaal advies en ondersteuning aan Vlaamse ondernemers en bedrijven die wensen te exporteren en/of internationaliseren, alsook aan investeerders van buiten Vlaanderen bij het opzetten van een bedrijf in het Vlaamse Gewest.

lees meer


Disclaimer
Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te verbeteren. Door verder te surfen, stemt u in met ons cookie-beleid.   Meer info OK