Welkom bij Roslar Boekhoudkantoor

Vennootschap, eenmanszaak of vrij beroep: ondernemen blijft een boeiende uitdaging … Succesvol en efficiënt ondernemen vraagt om professioneel advies op maat van uw activiteiten als ondernemer of bedrijfsleider.

Van uw boekhouder-fiscalist verwacht u méér dan enkel bijstand bij het vervullen van uw boekhoudkundige en fiscale verplichtingen. Roslar Boekhoudkantoor te Roeselare biedt een kwalitatieve oplossing als fiscaal partner tijdens uw ondernemerschap.

Naast strategisch inzicht in uw zelfstandige activiteit of onderneming, staan wij in voor een correcte opvolging op vlak van boekhouding en fiscaliteit. Kwaliteit en vertrouwen staan hierbij centraal.

Binnen ons kantoor begeleiden wij klanten steeds persoonlijk met deskundig en efficiënt fiscaal advies. Hierbij behandelen wij de boekhoudkundige en fiscale verwerking van dossiers met nadruk op fiscale optimalisatie en digitalisering. Naast die sterke focus, verzorgen wij uitgebreid startersadvies bij opstart of overname van een zelfstandige activiteit. Zowel kleine ondernemingen (eenmanszaken, vrije beroepen en kleine vennootschappen) als middelgrote ondernemingen maken deel uit van ons klantenbestand.

Onze langetermijnvisie op fiscaal vlak is uw sterkte.

Nieuws


Tijdelijke uitbreiding BTW tarief 6% voor sloop & heropbouw vanaf 2021

Slopen en heropbouwen kan op vandaag alleen in 32 stedelijke gebieden tegen een verlaagd btw-tarief van 6 procent. In alle andere woongebieden moet 21 procent btw betaald worden op de afbraak, sloop en heropbouw.  De programmawet inzake sloop en heropbouw voorziet een tijdelijke verlaging van het btw-tarief vanaf 1 januari 2021 onder voorwaarden. Doel van de maatregel Deze maatregel moet aan de bouwsector en de belastingplichtigen een belangrijke fiscale stimulans geven door de toekenning van een verlaagd btw-tarief van 6 % voor afbraak en heropbouw van woningen. Door de coronacrisis lopen de orderboekjes van aannemers leeg en blijven nieuwe opdrachten uit. Die crisis heeft dan ook een grote economische impact op burgers en gezinnen. De nieuwe maatregel maakt het voor hen gemakkelijker om tegen lagere kosten nieuwe woningen te bouwen en te verwerven. Bovendien is er de positieve ecologische impact, waardoor een deel van het woonpatrimonium versneld vernieuwd zal worden.

lees meer

Corona update - Dubbel-overbruggingsrecht voor zelfstandigen bij verplichte sluiting

Zelfstandigen of bedrijfsleiders die hun activiteit moeten onderbreken als gevolg van de (nieuwe) verstrengde federale coronamaatregelen met verplichte sluiting tot gevolg, kunnen vanaf oktober tot en met december 2020 beroep doen op het dubbel-overbruggingsrecht.  Vanaf januari 2021 volgt aansluitend een nieuwe vorm van overbruggingsrecht op basis van omzetdaling en inroepbaar in geval van crisis. Wie komt in aanmerking voor het dubbel-overbruggingsrecht? Bedrijfsleiders, zelfstandigen en meewerkende echtgenoten (aangesloten in het maxi-statuut) - allen met zelfstandige activiteit in hoofdberoep en met hun hoofdverblijfplaats in België - komen in aanmerking voor de uitkering overbruggingsrecht onder volgende voorwaarden:

lees meer

Corona update - Nieuw Vlaams Beschermingsmechanisme voor ondernemingen (VLAIO)

Gezien het feit dat Vlaamse ondernemingen opnieuw geconfronteerd kunnen worden met een omzetdaling als gevolg van de (nieuwe) verstrengde federale coronamaatregelen, heeft de Vlaamse Regering beslist om nieuwe ondersteuningsmaatregelen te nemen.  Concreet zal elke ondernemer die tussen 1 oktober en 31 december 2020 hierdoor een omzetverlies van minstens 60% lijdt, beroep kunnen doen op het nieuwe Vlaamse Beschermingsmechanisme.

lees meer

Update - Doelgroepvermindering bij eerste aanwerving van werknemer(s) verlengd tot eind 2021

Via de federale doelgroepvermindering kunnen nieuwe werkgevers bij de aanwerving van een eerste werknemer, waarvan de tewerkstellingsperiode moet aanvangen op een datum tussen 1 januari 2016 en 31 december 2020, een vrijstelling van de RSZ-basiswerkgeversbijdragen genieten zonder beperking in tijd. Deze gunstmaatregel is actueel van toepassing voor werkgevers uit de privé-sector, inclusief de vzw's en feitelijke verenigingen. Voor de eerste aanwerving moet het gaan om een werkgever die ofwel nooit, ofwel ten minste vier opeenvolgende kwartalen voorafgaand aan het kwartaal van indienstneming van een eerste werknemer, niet onderworpen is geweest aan de RSZ-wetgeving.  Indien de werkgever behoort tot een ruimere technische bedrijfseenheid (TBE) zijn bijkomende voorwaarden van toepassing.

lees meer

Corona update - Relance-uitkering (relance-overbruggingsrecht) voor zelfstandigen verlengd tot eind 2020

Gezien de heropstart van de economie in fases verloopt met strikte voorwaarden in kader van coronapreventie, voorziet de overheid voor de maanden juni tot en met december '20 een extra corona-steunmaatregel onder de vorm van de relance-uitkering.  Deze maatregel kan bijkomende ondersteuning bieden aan zelfstandigen die minstens een maand verplicht werden te sluiten omwille van coronapreventie (o.a. horeca, evenementsector, niet-voedingshandel, ...) en waarvan hun handelsactiviteit het ritme van vóór de coronacrisis niet opnieuw kon behalen na heropstart.

lees meer

Roslar Boekhoudkantoor genomineerd met FIT-label door Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen

Roslar Boekhoudkantoor werd recent genomineerd door Flanders Investment & Trade (FIT) met het FIT-label Als fiscaal partner bij het begeleiden van projecten met het oog op het aantrekken van investeringen vanuit en naar Vlaanderen werd Roslar Boekhoudkantoor recent genomineerd door Flanders Investment & Trade (FIT), het Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen. Via de erkenning met het FIT-label engageert Roslar Boekhoudkantoor zich in een verdere samenwerking op vlak van fiscaal advies en ondersteuning aan Vlaamse ondernemers en bedrijven die wensen te exporteren en/of internationaliseren, alsook aan investeerders van buiten Vlaanderen bij het opzetten van een bedrijf in het Vlaamse Gewest.

lees meer

Corona update - Vlaams beschermingsmechanisme voor ondernemingen (VLAIO)

De Vlaamse regering heeft op 7 augustus ll. beslist om een bijkomende steunmaatregel te voorzien voor ondernemingen die ernstige gevolgen ondervinden van de nationale en lokale coronamaatregelen en bijgevolg tussen 1 augustus en 30 september 2020 hun omzet zien dalen met tenminste 60 %. Deze daling van de omzet (met 60 % of meer) wordt vergeleken met dezelfde periode in het jaar 2019.   Er werd hierbij geopteerd om geen forfaitair bedrag ter beschikking te stellen maar om een steunbijdrage te voorzien in functie van het omzetcijfer.

lees meer

Corona update - Aanvullende compensatiepremie bij omzetdaling na heropstart (VLAIO)

De beperkende maatregelen die opgelegd werden om de verspreiding van het virus tegen te gaan, werken voor veel ondernemingen nog steeds door, waardoor een langdurige impact op het omzetcijfer van toepassing kan zijn. Om deze reden voorziet de Vlaamse regering in een éénmalige aanvullende compensatiepremie van 2 000 eur (of ten bedrage van 1 000 eur voor categorie bijberoep) voor bedrijven die een substantiële exploitatiebeperking ondervinden door de coronamaatregelen.

lees meer

Corona update - Uitbreiding van het overbruggingsrecht voor zelfstandigen of bedrijfsleiders

Teneinde de economische impact naar aanleiding van het coronavirus te beperken, werd beslist dat de optie tot aanvraag van het overbruggingsrecht voor zelfstandigen met verplichte sluiting verlengd wordt tot 31 december 2020.  Het overbruggingsrecht op basis van de vrijwillige sluiting gedurende minstens 7 dagen wordt niet verlengd en loopt bijgevolg eind augustus af. Gezien de aanvraag tot verlenging echter niet automatisch zal gebeuren, moet de zelfstandige of bedrijfsleider een nieuwe aanvraag indienen via het sociaal verzekeringsfonds.   De voorwaarden voor het overbruggingsrecht voor deze volgende maanden veranderen niet:

lees meer

Corona update - Tijdelijk corona-ouderschapsverlof voor zelfstandigen

De Federale regering heeft beslist om een tijdelijke ouderschapsuitkering in te voeren voor zelfstandigen met kinderen. Zelfstandigen die als gevolg van de coronamaatregelen hun activiteit tijdens één of meerdere maanden gedurende de periode mei tot en met augustus 2020 verminderen om voor hun kinderen te zorgen, komen in aanmerking voor de uitkering. De ouderschapsuitkering is bedoeld ter ondersteuning van zelfstandigen die tijdens één of meerdere maanden gedurende de periode mei tot en met augustus door de coronamaatregelen hun zelfstandige activiteit hebben verminderd om voor hun kind(eren) te zorgen. Het kan gaan om een biologisch kind, een geadopteerd kind of een pleegkind. 

lees meer

Corona update - Overbruggingsrecht voor zelfstandigen in hoofdberoep

Zelfstandigen of bedrijfsleiders die hun activiteit moeten onderbreken ingevolge het coronavirus, zonder dat ze zelf effectief ziek zijn, kunnen beroep doen op het overbruggingsrecht. Wie komt in aanmerking? Bedrijfsleiders, zelfstandigen en meewerkende echtgenoten (aangesloten in het maxi-statuut) - allen met zelfstandige activiteit in hoofdberoep en met hun hoofdverblijfplaats in België - komen in aanmerking voor de uitkering overbruggingsrecht. De opstartdatum van de ondernemer in hoofdberoep speelt hierbij geen rol. De uitkering overbruggingsrecht wordt als een vervangingsinkomen beschouwd en kan dus niet worden gecombineerd met een andere uitkering. De zelfstandige mag trouwens ook niet als werknemer aan de slag tijdens zijn onderbreking. Het overbruggingsrecht kan echter wel gecombineerd worden met de hinderpremie.Elke bedrijfsleider of zelfstandige in hoofdberoep die aan bovenvermelde voorwaarden voldoet, heeft recht op een uitkering overbruggingsrecht indien:actief in horeca (ook wanneer deze horecazaak niet volledig gesloten is en wel nog afhaalmaaltijden aanbiedt, bij mensen thuis levert of het hotel open blijft)actief in een andere sector met een verplichte volledige of gedeeltelijke sluitingdoor het coronavirus de zelfstandige activiteiten minstens zeven dagen onderbroken worden (vb. annuleringen van opdrachten door klanten, uit voorzorg, geen aanleveringen door leveranciers, ...)Hoeveel bedraagt het uitkeringsbedrag?De zelfstandige die actief is in de horeca of een andere sector met een verplichte volledige of gedeeltelijke sluiting, heeft voor de maanden maart én april telkens recht op een uitkering van 1.291,69 euro (of 1.614,10 euro met gezinslast).De zelfstandige die (uit voorzorg of door annuleringen van afspraken door klanten) uit eigen initiatief voor minstens 7 opeenvolgende dagen de activiteiten onderbreekt, krijgt een uitkering van 1.291,69 euro (of 1.614,10 euro met gezinslast) voor ofwel maart, ofwel april, afhankelijk van in welke maand deze sluit. Indien deze beide maanden de activiteiten onderbreekt, zal deze voor zowel maart als april een uitkering overbruggingsrecht verkrijgen.Hoe moet het overbruggingsrecht worden aangevraagd?Het overbruggingsrecht moet door de zelfstandige zelf worden aangevraagd bij het sociaal verzekeringsfonds via een vereenvoudigd aanvraagformulier

lees meer

Corona update - Overbruggingsrecht voor zelfstandigen in bijberoep

De Federale regering heeft beslist om het overbruggingsrecht in kader van het coronavirus ook toe te kennen aan zelfstandigen in bijberoep, student-zelfstandigen en gepensioneerden met een beperkt inkomen uit zelfstandige activiteit. Wie komt in aanmerking?  Zelfstandigen in bijberoep en student-zelfstandigen met wettelijk verschuldigde sociale bijdragen op een referte-inkomen tussen 6.996,89 eur en 13.993,77 eur (= geïndexeerd inkomen) Zelfstandigen volgens artikel 37 (gelijkgesteld met een bijberoep) met wettelijk verschuldigde sociale bijdragen op een referte-inkomen tussen 6.996,89 eur en 7.330,52 eur (= geïndexeerd inkomen) Gepensioneerden met zelfstandige activiteit in bijberoep met wettelijk verschuldigde sociale bijdragen op een referte-inkomen hoger dan 6.996,89 eur (= geïndexeerd inkomen) Vervolgens dient de zelfstandige in bijberoep ook te voldoen aan de volgende voorwaarden: De zelfstandige activiteit behoort tot de lijst met ​​​​​verplichte sluitingen of de zelfstandige in bijberoep heeft vrijwillig beslist om minstens 7 achtereenvolgende dagen te sluiten in maart en/of april 2020 Indien de zelfstandige in bijberoep uitkeringsgerechtigd is (pensioen, werkloosheidsuitkering, arbeidsongeschiktheidsuitkering, ...), dan mogen de uitkering en het overbruggingsrecht samen niet hoger zijn dan 1 614,10 eur per maand  Zelfstandigen in bijberoep met startdatum vanaf 1 januari 2018 (of later) komen niet in aanmerking Hoeveel bedraagt het uitkeringsbedrag? Zelfstandigen in bijberoep hebben voor de maanden maart en/of april recht op een uitkering overbruggingsrecht ten belope van maximaal 645,85 eur (of 807,05 eur met gezinslast)   Opmerking: bovenvermelde uitkering betreft het maximale bedrag waarop de zelfstandige in bijberoep aanspraak kan maken. Indien reeds een vervangingsinkomen zou genoten worden, kan de uitkering overbruggingsrecht mogelijks verminderd worden.  Hoe moet het overbruggingsrecht worden aangevraagd? Het overbruggingsrecht moet door de zelfstandige zelf worden aangevraagd bij het sociaal verzekeringsfonds via een vereenvoudigd aanvraagformulier. De coronamaatregelen zijn voorlopig verlengd tot en met 19 april 2020, waardoor elke voorafgaande aanvraag van het overbruggingsrecht automatisch verlengd zal worden tot en met deze datum. Binnen Roslar Boekhoudkantoor staat uw dossierbeheerder ter beschikking om u te begeleiden en door te verwijzen, teneinde de economische gevolgen van deze gezondheidscrisis tot een minimum te beperken.

lees meer

Voorafbetalingen directe belastingen aanslagjaar 2020

Zowel vennootschappen als particulieren dienen hun voorafbetalingen directe belastingen met ingang van het aanslagjaar 2020 voortaan op een nieuw zichtrekeningnummer te betalen met vermelding van een gestructureerde mededeling

lees meer

Wijzigingen in overeenstemming met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) met ingang van 1 januari 2020

Volgens het nieuw Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) dienen bestaande vennootschappen met oprichtingsdatum vóór 1 mei 2019, rekening te houden met een aantal concrete wijzigingen die op de vennootschap of vereniging van toepassing worden met ingang van 1 januari 2020.  Indien binnen de vennootschap eerder geopteerd werd om de statuten via ‘opt-in’ regeling in overeenstemming te brengen met het nieuw WVV, dan beheert de vennootschap inmiddels deze nieuwe spelregels.

lees meer

Partnership 11.trail Roeselare ... in 2021

Voor het 5e jaar op rij bevestigde Roslar Boekhoudkantoor het partnership om dit uniek loopevenement dwars door het centrum van Roeselare ten voordele van 11.11.11 te steunen op zondag 25 oktober 2020.   De 11.11.11 comités van Roeselare en Hooglede beslisten echter om de 11.trail 2020 niet te laten doorgaan.  De huidige Covid-omstandigheden en verwachtingen op korte termijn laten niet toe om de 11.trail in oktober '20 te organiseren, waardoor de eerstvolgende editie zal doorgaan op zondag 24 oktober 2021.  De organisatoren kijken nu reeds uit om van deze 5e editie een groot loop- en wandelfeest te maken! 

lees meer


Disclaimer
Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te verbeteren. Door verder te surfen, stemt u in met ons cookie-beleid.   Meer info OK