Bienvenue chez Roslar Boekhoudkantoor

Société, entreprise individuelle ou profession libérale : entreprendre reste un réel défi... La réussite et l’efficacité de l’entreprise reposent sur des conseils professionnels adaptés à vos activités d’entrepreneur ou de chef d’entreprise.

Vous attendez bien plus de votre comptable-fiscaliste qu’une simple assistance pour remplir vos obligations comptables et fiscales. La fiduciaire Roslar Boekhoudkantoor, située à Roulers, propose une solution de qualité en tant que partenaire fiscal de votre entreprise.

Outre une vision stratégique de votre activité indépendante ou entreprise, nous assurons un suivi correct en matière de comptabilité et de fiscalité. Pour ce faire, la qualité et la confiance sont primordiales.

Notre fiduciaire accompagne toujours les clients de manière personnalisée, en offrant des conseils fiscaux spécialisés et efficaces. Nous nous occupons du traitement comptable et fiscal des dossiers en mettant l’accent sur l’optimisation fiscale et la numérisation. Au-delà de cette attention spécifique, nous fournissons des conseils détaillés aux starters qui lancent ou reprennent une activité indépendante. Tant les petites entreprises (entreprises individuelles, professions libérales et petites sociétés) que les moyennes entreprises font partie de notre fichier clientèle.

Votre force réside dans notre stratégie fiscale à long terme.

Actualités


Corona update - Overbruggingsrecht voor zelfstandigen vanaf 2021

Bij de start van de coronacrisis werd door de federale overheid in allerijl een pakket steunmaatregelen voorzien. Omdat de coronacrisis langer aansleept dan verwacht, werden de bestaande steunmaatregelen tegen het licht gehouden. Wie het moeilijk heeft door de coronacrisis, zal tot minstens 31 maart 2021 op steun kunnen blijven rekenen, maar wel onder andere voorwaarden.

lire en plus

Voorafbetalingen directe belastingen aanslagjaar 2021

Zowel vennootschappen als particulieren dienen hun voorafbetalingen directe belastingen met betrekking tot het aanslagjaar 2021 op een uniform zichtrekeningnummer te betalen met vermelding van een gestructureerde mededeling

lire en plus

Tijdelijke uitbreiding BTW tarief 6% voor sloop & heropbouw vanaf 2021

Slopen en heropbouwen kan op vandaag alleen in 32 stedelijke gebieden tegen een verlaagd btw-tarief van 6 procent. In alle andere woongebieden moet 21 procent btw betaald worden op de afbraak, sloop en heropbouw.  De programmawet inzake sloop en heropbouw voorziet een tijdelijke verlaging van het btw-tarief vanaf 1 januari 2021 onder voorwaarden. Doel van de maatregel Deze maatregel moet aan de bouwsector en de belastingplichtigen een belangrijke fiscale stimulans geven door de toekenning van een verlaagd btw-tarief van 6 % voor afbraak en heropbouw van woningen. Door de coronacrisis lopen de orderboekjes van aannemers leeg en blijven nieuwe opdrachten uit. Die crisis heeft dan ook een grote economische impact op burgers en gezinnen. De nieuwe maatregel maakt het voor hen gemakkelijker om tegen lagere kosten nieuwe woningen te bouwen en te verwerven. Bovendien is er de positieve ecologische impact, waardoor een deel van het woonpatrimonium versneld vernieuwd zal worden.

lire en plus

Corona update - Dubbel-overbruggingsrecht voor zelfstandigen bij verplichte sluiting

Zelfstandigen of bedrijfsleiders die hun activiteit moeten onderbreken als gevolg van de (nieuwe) verstrengde federale coronamaatregelen met verplichte sluiting tot gevolg, kunnen vanaf oktober tot en met december 2020 beroep doen op het dubbel-overbruggingsrecht.  Vanaf januari 2021 volgt aansluitend een nieuwe vorm van overbruggingsrecht op basis van omzetdaling en inroepbaar in geval van crisis. Wie komt in aanmerking voor het dubbel-overbruggingsrecht? Bedrijfsleiders, zelfstandigen en meewerkende echtgenoten (aangesloten in het maxi-statuut) - allen met zelfstandige activiteit in hoofdberoep en met hun hoofdverblijfplaats in België - komen in aanmerking voor de uitkering overbruggingsrecht onder volgende voorwaarden:

lire en plus

Corona update - Nieuw Vlaams Beschermingsmechanisme voor ondernemingen (VLAIO)

Gezien het feit dat Vlaamse ondernemingen opnieuw geconfronteerd kunnen worden met een omzetdaling als gevolg van de federale coronamaatregelen, heeft de Vlaamse Regering beslist om nieuwe ondersteuningsmaatregelen te nemen.  Concreet zal elke ondernemer die tussen 1 oktober en 31 december 2020 hierdoor een omzetverlies van minstens 60% lijdt, beroep kunnen doen op het nieuwe Vlaamse Beschermingsmechanisme.

lire en plus

Update - Doelgroepvermindering bij eerste aanwerving van werknemer(s) verlengd tot eind 2021

Via de federale doelgroepvermindering kunnen nieuwe werkgevers bij de aanwerving van een eerste werknemer, waarvan de tewerkstellingsperiode moet aanvangen op een datum tussen 1 januari 2016 en 31 december 2020, een vrijstelling van de RSZ-basiswerkgeversbijdragen genieten zonder beperking in tijd. Deze gunstmaatregel is actueel van toepassing voor werkgevers uit de privé-sector, inclusief de vzw's en feitelijke verenigingen. Voor de eerste aanwerving moet het gaan om een werkgever die ofwel nooit, ofwel ten minste vier opeenvolgende kwartalen voorafgaand aan het kwartaal van indienstneming van een eerste werknemer, niet onderworpen is geweest aan de RSZ-wetgeving.  Indien de werkgever behoort tot een ruimere technische bedrijfseenheid (TBE) zijn bijkomende voorwaarden van toepassing.

lire en plus

Corona update - Relance-uitkering (relance-overbruggingsrecht) voor zelfstandigen verlengd tot eind 2020

Gezien de heropstart van de economie in fases verloopt met strikte voorwaarden in kader van coronapreventie, voorziet de overheid voor de maanden juni tot en met december '20 een extra corona-steunmaatregel onder de vorm van de relance-uitkering.  Deze maatregel kan bijkomende ondersteuning bieden aan zelfstandigen die minstens een maand verplicht werden te sluiten omwille van coronapreventie (o.a. horeca, evenementsector, niet-voedingshandel, ...) en waarvan hun handelsactiviteit het ritme van vóór de coronacrisis niet opnieuw kon behalen na heropstart.

lire en plus

Roslar Boekhoudkantoor genomineerd met FIT-label door Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen

Roslar Boekhoudkantoor werd recent genomineerd door Flanders Investment & Trade (FIT) met het FIT-label Als fiscaal partner bij het begeleiden van projecten met het oog op het aantrekken van investeringen vanuit en naar Vlaanderen werd Roslar Boekhoudkantoor recent genomineerd door Flanders Investment & Trade (FIT), het Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen. Via de erkenning met het FIT-label engageert Roslar Boekhoudkantoor zich in een verdere samenwerking op vlak van fiscaal advies en ondersteuning aan Vlaamse ondernemers en bedrijven die wensen te exporteren en/of internationaliseren, alsook aan investeerders van buiten Vlaanderen bij het opzetten van een bedrijf in het Vlaamse Gewest.

lire en plus

Corona update - Uitbreiding van het overbruggingsrecht voor zelfstandigen of bedrijfsleiders

Teneinde de economische impact naar aanleiding van het coronavirus te beperken, werd beslist dat de optie tot aanvraag van het overbruggingsrecht voor zelfstandigen met verplichte sluiting verlengd wordt tot 31 december 2020.  Het overbruggingsrecht op basis van de vrijwillige sluiting gedurende minstens 7 dagen wordt niet verlengd en loopt bijgevolg eind augustus af. Gezien de aanvraag tot verlenging echter niet automatisch zal gebeuren, moet de zelfstandige of bedrijfsleider een nieuwe aanvraag indienen via het sociaal verzekeringsfonds.   De voorwaarden voor het overbruggingsrecht voor deze volgende maanden veranderen niet:

lire en plus

Corona update - Tijdelijk corona-ouderschapsverlof voor zelfstandigen

De Federale regering heeft beslist om een tijdelijke ouderschapsuitkering in te voeren voor zelfstandigen met kinderen. Zelfstandigen die als gevolg van de coronamaatregelen hun activiteit tijdens één of meerdere maanden gedurende de periode mei tot en met augustus 2020 verminderen om voor hun kinderen te zorgen, komen in aanmerking voor de uitkering. De ouderschapsuitkering is bedoeld ter ondersteuning van zelfstandigen die tijdens één of meerdere maanden gedurende de periode mei tot en met augustus door de coronamaatregelen hun zelfstandige activiteit hebben verminderd om voor hun kind(eren) te zorgen. Het kan gaan om een biologisch kind, een geadopteerd kind of een pleegkind. 

lire en plus

Corona update - Overbruggingsrecht voor zelfstandigen in hoofdberoep

Zelfstandigen of bedrijfsleiders die hun activiteit moeten onderbreken ingevolge het coronavirus, zonder dat ze zelf effectief ziek zijn, kunnen beroep doen op het overbruggingsrecht. Wie komt in aanmerking? Bedrijfsleiders, zelfstandigen en meewerkende echtgenoten (aangesloten in het maxi-statuut) - allen met zelfstandige activiteit in hoofdberoep en met hun hoofdverblijfplaats in België - komen in aanmerking voor de uitkering overbruggingsrecht. De opstartdatum van de ondernemer in hoofdberoep speelt hierbij geen rol. De uitkering overbruggingsrecht wordt als een vervangingsinkomen beschouwd en kan dus niet worden gecombineerd met een andere uitkering. De zelfstandige mag trouwens ook niet als werknemer aan de slag tijdens zijn onderbreking. Het overbruggingsrecht kan echter wel gecombineerd worden met de hinderpremie.Elke bedrijfsleider of zelfstandige in hoofdberoep die aan bovenvermelde voorwaarden voldoet, heeft recht op een uitkering overbruggingsrecht indien:actief in horeca (ook wanneer deze horecazaak niet volledig gesloten is en wel nog afhaalmaaltijden aanbiedt, bij mensen thuis levert of het hotel open blijft)actief in een andere sector met een verplichte volledige of gedeeltelijke sluitingdoor het coronavirus de zelfstandige activiteiten minstens zeven dagen onderbroken worden (vb. annuleringen van opdrachten door klanten, uit voorzorg, geen aanleveringen door leveranciers, ...)Hoeveel bedraagt het uitkeringsbedrag?De zelfstandige die actief is in de horeca of een andere sector met een verplichte volledige of gedeeltelijke sluiting, heeft voor de maanden maart én april telkens recht op een uitkering van 1.291,69 euro (of 1.614,10 euro met gezinslast).De zelfstandige die (uit voorzorg of door annuleringen van afspraken door klanten) uit eigen initiatief voor minstens 7 opeenvolgende dagen de activiteiten onderbreekt, krijgt een uitkering van 1.291,69 euro (of 1.614,10 euro met gezinslast) voor ofwel maart, ofwel april, afhankelijk van in welke maand deze sluit. Indien deze beide maanden de activiteiten onderbreekt, zal deze voor zowel maart als april een uitkering overbruggingsrecht verkrijgen.Hoe moet het overbruggingsrecht worden aangevraagd?Het overbruggingsrecht moet door de zelfstandige zelf worden aangevraagd bij het sociaal verzekeringsfonds via een vereenvoudigd aanvraagformulier

lire en plus

Partnership 11.trail Roeselare ... in 2021

Voor het 5e jaar op rij bevestigde Roslar Boekhoudkantoor het partnership om dit uniek loopevenement dwars door het centrum van Roeselare ten voordele van 11.11.11 te steunen op zondag 25 oktober 2020.   De 11.11.11 comités van Roeselare en Hooglede beslisten echter om de 11.trail 2020 niet te laten doorgaan.  De huidige Covid-omstandigheden en verwachtingen op korte termijn laten niet toe om de 11.trail in oktober '20 te organiseren, waardoor de eerstvolgende editie zal doorgaan op zondag 24 oktober 2021.  De organisatoren kijken nu reeds uit om van deze 5e editie een groot loop- en wandelfeest te maken! 

lire en plus


Disclaimer
Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te verbeteren. Door verder te surfen, stemt u in met ons cookie-beleid.   Meer info OK