Bienvenue chez Roslar Boekhoudkantoor

Société, entreprise individuelle ou profession libérale : entreprendre reste un réel défi... La réussite et l’efficacité de l’entreprise reposent sur des conseils professionnels adaptés à vos activités d’entrepreneur ou de chef d’entreprise.

Vous attendez bien plus de votre comptable-fiscaliste qu’une simple assistance pour remplir vos obligations comptables et fiscales. La fiduciaire Roslar Boekhoudkantoor, située à Roulers, propose une solution de qualité en tant que partenaire fiscal de votre entreprise.

Outre une vision stratégique de votre activité indépendante ou entreprise, nous assurons un suivi correct en matière de comptabilité et de fiscalité. Pour ce faire, la qualité et la confiance sont primordiales.

Notre fiduciaire accompagne toujours les clients de manière personnalisée, en offrant des conseils fiscaux spécialisés et efficaces. Nous nous occupons du traitement comptable et fiscal des dossiers en mettant l’accent sur l’optimisation fiscale et la numérisation. Au-delà de cette attention spécifique, nous fournissons des conseils détaillés aux starters qui lancent ou reprennent une activité indépendante. Tant les petites entreprises (entreprises individuelles, professions libérales et petites sociétés) que les moyennes entreprises font partie de notre fichier clientèle.

Votre force réside dans notre stratégie fiscale à long terme.

Actualités


Elektronische betaalmethode in handelszaken verplicht vanaf 1 juli 2022

Vanaf 1 juli 2022 ben je als ondernemer verplicht om je klanten de mogelijkheid te geven om naast cash, ook elektronisch te betalen. Sinds de start van de coronacrisis raakte elektronisch betalen via bankkaart of mobiele telefoon steeds meer ingeburgerd in onze maatschappij. Op veel plaatsen kan je echter vandaag nog steeds enkel met cash betalen. De overheid wil hierbij elektronisch betalen verder stimuleren. Vanaf 1 juli 2022 geldt daarom een nieuwe wet die bepaalt dat ondernemingen verplicht zijn om een elektronisch betaalmiddel ter beschikking te stellen van de consument.

lire en plus

Ondernemingsnummers (KBO) vanaf januari 2023 met aanvangscijfer 1

Op korte termijn zal de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) ondernemingsnummers toekennen die voortaan zullen starten met het cijfer 1 in plaats van 0. Roslar Boekhoudkantoor adviseert alle ondernemingen dan ook aan om alle toepassingen die gebruikmaken van het ondernemingsnummer daarop af te stemmen.

lire en plus

Roslar Boekhoudkantoor bedrijft sport en behaalt het label Sportbedrijf 2022-2023 via Sport Vlaanderen!

Als accountants binnen Roslar Boekhoudkantoor investeren we in de fysieke en mentale fitheid binnen het kantoorteam. Via sportieve acties bieden we onze kantoorleden die inzetten op sporten en bewegen de erkenning die ze verdienen. 

lire en plus

Afschaffing BTW attest 6% voor bouw- & tuinbouwsector vanaf 1 juli 2022

Herstellingen en/of verbouwingen aan bestaande woningen zijn onder bepaalde voorwaarden onderworpen aan een verlaagd BTW tarief van 6%. Om te kunnen genieten van dit verlaagde tarief dient momenteel de aannemer een attest op te maken waar de afnemer bevestigt dat de voorwaarden voldaan werden. Op dit niet gestandaardiseerd attest dient er vermeld te worden over welk onroerend goed dit gaat, dient er bevestigd te worden dat het huis ouder is dan 10/15 jaar en dient de opdrachtgever te bevestigen dat het onroerend goed hoofdzakelijk gebruikt wordt als privéwoning. 

lire en plus

Digitalisering in opmars binnen Roslar Boekhoudkantoor

Strategisch springen naar een digitale boekhoudadministratie. Innovatie betekent snelheid.  Aan een gezwind tempo inspelen op de trends binnen het ondernemerschap die voortdurend evolueren, maar nooit zonder een strategisch plan van aanpak.  Roslar Boekhoudkantoor vertrekt steeds vanuit een stappenplan op maat van de bedrijfsleider, gekoppeld aan een langetermijnvisie.

lire en plus

Auteursrechten in het vizier van de fiscus

Voor het derde jaar op rij kondigt de fiscus in 2022 geen specifieke controles aan. De reden hiervoor is de coronacrisis, maar ook en vooral het streven van de belastingautoriteiten om een proactieve aanpak te volgen ten aanzien van de belastingplichtigen waarbij de auteursrechtenregeling in het vizier komt van de fiscus. Het lijkt erop dat de fiscus aan belastingplichtigen de gelegenheid wil geven om de nodige maatregelen te nemen om onder meer misbruik van auteursrechten te bestrijden.

lire en plus

Betekening kadastraal inkomen voor buitenlands vastgoed

Op korte termijn zal de fiscus de betekening van het kadastraal inkomen van het buitenlandse vastgoed voor Belgische belastingplichtige-eigenaars versturen. Het kadastraal inkomen vervangt de huurwaarde van buitenlands vastgoed en dient opgenomen te worden via de aangifte personenbelasting aanslagjaar 2022.

lire en plus

Update - Wijziging fiscale aftrek bedrijfswagens vanaf juli 2023

De federale regering heeft in een regeerakkoord vastgelegd dat alle nieuwe bedrijfswagens vanaf 2026 milieuvriendelijk moeten zijn. Over het principe waren de regeringspartijen het al eerder eens: vanaf dat jaar zullen nieuwe bedrijfswagens elektrisch moeten zijn om fiscaal maximaal aftrekbaar te zijn en worden de bedrijfswagens gebruikt als hefboom om het Belgische wagenpark sneller elektrisch te maken.  Voor bedrijfswagens besteld vanaf 1 januari 2026 is er geen echt verbod op verbrandingsmotoren, oplaadbare hybridevoertuigen of CNG-modellen; ze zullen evenwel geen fiscale voordelen meer genieten.

lire en plus

BTW maatregelen in kader van het federaal energieakkoord maart '22

Volgens de federale ministerraad van 18 maart 2022 werd een voorontwerp van wet goedgekeurd in het kader van het energieakkoord.  Het voorontwerp omvat een aantal BTW-maatregelen met onmiddellijke ingang

lire en plus

Voorafbetalingen directe belastingen aanslagjaar 2022

Zowel vennootschappen als zelfstandigen dienen hun voorafbetalingen directe belastingen met betrekking tot het aanslagjaar 2022 op een uniform zichtrekeningnummer te betalen met vermelding van een gestructureerde mededeling, als volgt:   zichtrekeningnummer: BE61 6792 0022 9117 begunstigde: Inningscentrum - Dienst Voorafbetalingen, Koning Albert II-laan 33, bus 42, 1030 Schaarbeek

lire en plus

Belangrijke wijzigingen voor (para)medische BTW-vrijstelling vanaf 2022

Vanaf 1 januari 2022 komen een aantal belangrijke wijzigingen aan voor de BTW-regeling voor (para)medische beroepen, waarbij de BTW-vrijstelling binnen de medische zorg enkel nog zal gelden voor behandelingen met een therapeutisch doel. Daarnaast wordt het aantal (para)medische beroepen die van de BTW-vrijstelling kan genieten, uitgebreid.

lire en plus

Forfaitaire belastingregeling voor kleinhandelaars verdwijnt vanaf 2028

Vanaf 2028 komt er een einde aan de forfaitaire belastingregeling voor kleinhandelaars. Er komt weliswaar een overgangsregeling, waarbij startende handelszaken nog kunnen instappen in het forfaitair systeem tot 1 januari 2022. Vandaag maken nog altijd enkele duizenden kleinhandelaars gebruik van de zogenaamde forfaitaire belastingregeling. Voor de handelszaken die van deze regeling gebruikmaken, worden de directe belastingen en BTW niet op basis van de werkelijke inkomsten van de verkopen berekend, maar op basis van een forfait per sector.

lire en plus

Roslar Boekhoudkantoor genomineerd met FIT-label door Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen

Roslar Boekhoudkantoor werd recent genomineerd door Flanders Investment & Trade (FIT) met het FIT-label Als fiscaal partner bij het begeleiden van projecten met het oog op het aantrekken van investeringen vanuit en naar Vlaanderen werd Roslar Boekhoudkantoor recent genomineerd door Flanders Investment & Trade (FIT), het Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen. Via de erkenning met het FIT-label engageert Roslar Boekhoudkantoor zich in een verdere samenwerking op vlak van fiscaal advies en ondersteuning aan Vlaamse ondernemers en bedrijven die wensen te exporteren en/of internationaliseren, alsook aan investeerders van buiten Vlaanderen bij het opzetten van een bedrijf in het Vlaamse Gewest.

lire en plus


Disclaimer
Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te verbeteren. Door verder te surfen, stemt u in met ons cookie-beleid.   Meer info OK