Bienvenue chez Roslar Boekhoudkantoor

Société, entreprise individuelle ou profession libérale : entreprendre reste un réel défi... La réussite et l’efficacité de l’entreprise reposent sur des conseils professionnels adaptés à vos activités d’entrepreneur ou de chef d’entreprise.

Vous attendez bien plus de votre comptable-fiscaliste qu’une simple assistance pour remplir vos obligations comptables et fiscales. La fiduciaire Roslar Boekhoudkantoor, située à Roulers, propose une solution de qualité en tant que partenaire fiscal de votre entreprise.

Outre une vision stratégique de votre activité indépendante ou entreprise, nous assurons un suivi correct en matière de comptabilité et de fiscalité. Pour ce faire, la qualité et la confiance sont primordiales.

Notre fiduciaire accompagne toujours les clients de manière personnalisée, en offrant des conseils fiscaux spécialisés et efficaces. Nous nous occupons du traitement comptable et fiscal des dossiers en mettant l’accent sur l’optimisation fiscale et la numérisation. Au-delà de cette attention spécifique, nous fournissons des conseils détaillés aux starters qui lancent ou reprennent une activité indépendante. Tant les petites entreprises (entreprises individuelles, professions libérales et petites sociétés) que les moyennes entreprises font partie de notre fichier clientèle.

Votre force réside dans notre stratégie fiscale à long terme.

Actualités


Afschaffing BTW attest 6% voor bouw- & tuinbouwsector vanaf 1 juli 2022

Herstellingen en/of verbouwingen aan bestaande woningen zijn onder bepaalde voorwaarden onderworpen aan een verlaagd BTW tarief van 6%. Om te kunnen genieten van dit verlaagde tarief dient momenteel de aannemer een attest op te maken waar de afnemer bevestigt dat de voorwaarden voldaan werden. Op dit niet gestandaardiseerd attest dient er vermeld te worden over welk onroerend goed dit gaat, dient er bevestigd te worden dat het huis ouder is dan 10/15 jaar en dient de opdrachtgever te bevestigen dat het onroerend goed hoofdzakelijk gebruikt wordt als privéwoning. 

lire en plus

Corona update - Wijziging overbruggingsrecht voor zelfstandigen vanaf 1 december 2021

Volgens beslissing door de Ministerraad van 10 december 2021 werd het overbruggingsrecht voor zelfstandigen aangepast met ingang van 1 december 2021 als extra economische steunmaatregel in kader van de coronapandemie.

lire en plus

Corona update - Vlaams beschermingsmechanisme 11 met ingang van 20 november 2021 (VLAIO)

Het wetsontwerp met nieuwe steunmaatregelen is bestemd voor ondernemingen die verplicht gesloten zijn of zware omzetverliezen ondergaan door verscherpte coronamaatregelen die genomen werden door het overlegcomité van de federale overheid met ingang van 20 november 2021.   De Vlaamse regering heeft beslist om de getroffen sectoren en ondernemingen te beschermen via een wetsontwerp met volgende 3 beschermingsmaatregelen.

lire en plus

Corona update - Aanvraag crisis-overbruggingsrecht voor zelfstandigen vanaf oktober 2021

De voorbije maanden schroefde de overheid de beperkingen in kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus stelselmatig terug.  Ook de steunmaatregelen voor zelfstandigen werden parallel afgebouwd.  Vanaf oktober 2021 kan de aanvraag via het sociaal verzekeringsfonds behandeld worden onder specifieke voorwaarden.

lire en plus

Corona update - Verplichte online registratie telewerk door werkgevers

In kader van verscherpte coronapreventie heeft de federale regering tijdens het overlegcomité van november ‘21 beslist dat telewerk terug verplicht is voor iedereen die kan telewerken. Vanaf 20 november gaat het over 4 dagen verplicht telewerk per week met 1 terugkomdag. Daarna komt er een tweede terugkomdag bij vanaf 13 december. Deze maatregelen zijn al minstens van kracht tot 28 januari 2022.

lire en plus

Belangrijke wijzigingen voor (para)medische BTW-vrijstelling vanaf 2022

Vanaf 1 januari 2022 komen een aantal belangrijke wijzigingen aan voor de BTW-regeling voor (para)medische beroepen, waarbij de BTW-vrijstelling binnen de medische zorg enkel nog zal gelden voor behandelingen met een therapeutisch doel. Daarnaast wordt het aantal (para)medische beroepen die van de BTW-vrijstelling kan genieten, uitgebreid.

lire en plus

Wijziging fiscale aftrek bedrijfswagens vanaf juli 2023

De federale regering heeft in een regeerakkoord vastgelegd dat alle nieuwe bedrijfswagens in 2026 milieuvriendelijk moeten zijn. Over het principe waren de regeringspartijen het al eerder eens: vanaf dat jaar zullen nieuwe bedrijfswagens elektrisch moeten zijn om fiscaal aftrekbaar te zijn en worden de bedrijfswagens gebruikt als hefboom om het Belgische wagenpark sneller elektrisch te maken.  In afwachting van definitieve wetteksten werden alvast onderstaande richtlijnen gebundeld op fiscaal vlak.

lire en plus

Tijdelijke uitkering bij rouwverlof voor zelfstandigen

De ministerraad keurde op voorstel van minister van Zelfstandigen David Clarinval een ontwerp van koninklijk besluit goed omtrent  de toekenning van een uitkering ten voordele van de zelfstandige die zijn beroepsactiviteit tijdelijk onderbreekt naar aanleiding van een overlijden van een familielid. Het ontwerp van koninklijk besluit voert de modaliteiten van het nieuwe stelsel van tien dagen rouwverlof voor de zelfstandigen uit en verduidelijkt deze

lire en plus

Forfaitaire belastingregeling voor kleinhandelaars verdwijnt vanaf 2028

Vanaf 2028 komt er een einde aan de forfaitaire belastingregeling voor kleinhandelaars. Er komt weliswaar een overgangsregeling, waarbij startende handelszaken nog kunnen instappen in het forfaitair systeem tot 1 januari 2022. Vandaag maken nog altijd enkele duizenden kleinhandelaars gebruik van de zogenaamde forfaitaire belastingregeling. Voor de handelszaken die van deze regeling gebruikmaken, worden de directe belastingen en BTW niet op basis van de werkelijke inkomsten van de verkopen berekend, maar op basis van een forfait per sector.

lire en plus

Voorafbetalingen directe belastingen aanslagjaar 2021

Zowel vennootschappen als particulieren dienen hun voorafbetalingen directe belastingen met betrekking tot het aanslagjaar 2021 op een uniform zichtrekeningnummer te betalen met vermelding van een gestructureerde mededeling

lire en plus

Tijdelijke uitbreiding BTW tarief 6% voor sloop & heropbouw vanaf 2021

Slopen en heropbouwen kan op vandaag alleen in 32 stedelijke gebieden tegen een verlaagd btw-tarief van 6 procent. In alle andere woongebieden moet 21 procent btw betaald worden op de afbraak, sloop en heropbouw.  De programmawet inzake sloop en heropbouw voorziet een tijdelijke verlaging van het btw-tarief vanaf 1 januari 2021 onder voorwaarden. Doel van de maatregel Deze maatregel moet aan de bouwsector en de belastingplichtigen een belangrijke fiscale stimulans geven door de toekenning van een verlaagd btw-tarief van 6 % voor afbraak en heropbouw van woningen. Door de coronacrisis lopen de orderboekjes van aannemers leeg en blijven nieuwe opdrachten uit. Die crisis heeft dan ook een grote economische impact op burgers en gezinnen. De nieuwe maatregel maakt het voor hen gemakkelijker om tegen lagere kosten nieuwe woningen te bouwen en te verwerven. Bovendien is er de positieve ecologische impact, waardoor een deel van het woonpatrimonium versneld vernieuwd zal worden.

lire en plus

Roslar Boekhoudkantoor genomineerd met FIT-label door Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen

Roslar Boekhoudkantoor werd recent genomineerd door Flanders Investment & Trade (FIT) met het FIT-label Als fiscaal partner bij het begeleiden van projecten met het oog op het aantrekken van investeringen vanuit en naar Vlaanderen werd Roslar Boekhoudkantoor recent genomineerd door Flanders Investment & Trade (FIT), het Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen. Via de erkenning met het FIT-label engageert Roslar Boekhoudkantoor zich in een verdere samenwerking op vlak van fiscaal advies en ondersteuning aan Vlaamse ondernemers en bedrijven die wensen te exporteren en/of internationaliseren, alsook aan investeerders van buiten Vlaanderen bij het opzetten van een bedrijf in het Vlaamse Gewest.

lire en plus


Disclaimer
Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te verbeteren. Door verder te surfen, stemt u in met ons cookie-beleid.   Meer info OK